Trapela

Δραστηριότητες & Αξιοθέατα

Ανακαλύψτε τη Μάνη

Για δραστηριότητες ιστορικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σε συνδυασμό με την περιήγηση σας στα μονοπάτια και τους οικισμούς της Μάνης, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε μεταξύ άλλων:

 • Το νησάκι της Κρανάης (ή Μαραθονήσι) με τον παραδοσιακό πύργο του Τζαννετάκη Γρηγοράκη, που κτίστηκε το 1829 και στεγάζει το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της Μάνης.
 • Το φημισμένο Κάστρο του Μυστρά, εντυπωσιακό όλες τις εποχές του χρόνου.
 • Το μαγευτικό Σπήλαιο του Διρού, πλούσιο σε ευρήματα.
 • Το Μουσείο Νεολιθικού Πολιτισμού Διρού με πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα.
 • Το Ταίναρο, το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης, με το ναό του Ποσειδώνα.
 • Το Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού (ΜΕΕΛ) στη Σπάρτη.
 • Το Θολωτό τάφο του Βαφειού στις Αμύκλες.
 • Το αρχοντικό των Μαυρομιχαλαίων στην Αρεόπολη.

 • Το αρχαίο θέατρο Γυθείου.

 

Κοντινές παραλίες, όπως το Λιμένι, το Μαρμάρι, το Πόρτο Κάγιο, ο Αλμυρός, οι Κάμποι κ.ά, υποδέχονται τον επισκέπτη για μπάνιο το καλοκαίρι, για περιπάτους το χειμώνα, με φρέσκα ψάρια και μανιάτικη κουζίνα στις τοπικές ταβέρνες όλο το χρόνο.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου βρίσκεται στη διάθεση σας, πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να σας δώσουν κατατοπιστικές πληροφορίες για την περιοχή και προτάσεις για παραλίες, εκδρομές, διαδρομές και δραστηριότητες για όλες τις εποχές.


Ενημερωθείτε παρακάτω για τις κυριότερες δραστηριότητες που μπορείτε να απολαύσετε.

 • Πεζοπορίες με τοπικό οδηγό

Μεγάλος είναι ο αριθ­μός που προσ­φέ­ρει η πε­ρι­ο­χή για πε­ζο­πο­ρι­κές εξ­ορ­μή­σεις. Εύκο­λες βόλ­τες γύ­ρω από την Αρε­ό­πο­λη έως και απαι­τη­τι­κές πο­λύ­ω­ρες εξ­ερ­ευ­νή­σεις στα βου­νά της Μά­νης έχει στη διά­θε­σή του ο πε­ρι­πα­τη­τής. Ελιές, φραγ­κο­συ­κιές, χα­ρου­πιές, με­ρι­κές αιω­νό­βιες βε­λα­νι­διές, φρύ­γα­να και ασπά­λα­θοι συν­αν­τά­με εδώ, όπως και πλη­θώ­ρα αγρι­ο­λού­λου­δων και βο­τά­νων που στο­λί­ζουν τις πέ­τρες και αρω­μα­τί­ζουν τον αέρα. Οι πε­ζο­πο­ρί­ες προσ­φέ­ρουν την δυ­να­τό­τη­τα να ανα­κα­λύ­ψου­με κά­ποια εκ­κλη­σία (από τον 11ο – 13ο αιών­α και είναι πολ­λές), ένα ερη­μω­μέ­νο οικισ­μό, ένα σπά­νιο φυ­τό, ένα αγ­κάλι με δρο­σε­ρά νε­ρά. Φύ­ση, Ιστο­ρία, Γεω­λο­γία προσ­φέ­ρονται εδώ απλό­χε­ρα στον πα­ρα­τη­ρη­τή.

 

 • Εκδρομές
ekdΗ καλύτερη εκδρομή είναι ο γύρος της χερσονήσου της Μάνης: ακολουθείτε τη δυτική ακτή ως κάτω στο Ταίναρο κι ύστερα ανεβαίνετε από την ανατολική, για να κλείσετε τον κύκλο μέσω Φλομοχωρίου και Λουκάδικων. Αν δεν επιστρέψτε σε κάποιο από τα χωριά της Μάνης, μπορείτε να συνεχίσετε μέσω Κότρωνα μέχρι το Γύθειο. Σταματήστε στο αναστυλωμένο, στο μεγαλύτερο μέρος του, χωριό Σταυρί, περπατήστε την εντυπωσιακή πυργοπολιτεία της Βάθειας, χαζέψτε τον κατακόρυφο βράχο στον Γερολιμένα, κάντε σαφάρι βυζαντινών εκκλησιών στα Λάγια ( Άγιος Ζαχαρίας, Πανόρος, Άγιος Νικόλαος ) και στο Φλομοχώρι ( οι Άγιοι Ασώματοι ξεχωρίζουν για τις αγιογραφίες τους ), δοκιμάστε την αίσθηση της απόλυτης ερημιάς στο ακρωτήριο Ταίναρο – το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης, όπου βρισκόταν, σύμφωνα με τη μυθολογία, η πύλη του Άδη. Η Άλικα προσφέρεται για βουτιές, το Πόρτο Κάγιο για ψαροφαγία, ο Πάλιρος για να νιώσετε την αγριάδα σε όλο της το μεγαλείο, το Τηγάνι για πεζοπορία ως το κάστρο της Μεγάλης Μαΐνης, στο «κεφάλι» του τηγανόσχημου ακρωτηρίου.
 • Κολύμπι-Ποδηλασία

ΚΟΛΥΜΠΙ: Λίγες είναι οι αμμώδεις πα­ρα­λί­ες εδώ.kol Οι ακ­τές εί­ναι βρα­χώ­δεις (και γι’ αυ­τό ήταν λη­μέ­ρια πει­ρα­τών) και τα νε­ρά σε ορισ­μέ­να ση­μεία βα­θιά. Αυ­τό όμως επέ­δρα­σε να μην μα­ζι­κο­ποι­η­θεί η ανά­πτυ­ξη του του­ρισ­μού με τα στε­ρε­ό­τυ­πα που εί­ναι αρ­κε­τά ενο­χλη­τι­κά. Μικ­ροί κόλ­ποι, συν­ήθ­ως με βότ­σα­λα, και ήπια βρά­χια βοη­θούν την πρόσ­βα­σή μας στα νε­ρά της Μά­νης που τα χα­ρακ­τη­ρί­ζει η διαύ­γεια και το χρώ­μα. Με την μάσ­κα μας θαυ­μά­ζου­με τον γα­λή­νιο υδά­τι­νο κόσ­μο, όπου ενίο­τε πέφ­τει το βλέμ­μα μας σ’ ένα σβέ­λτο ψά­ρι, σ’ ένα αστε­ρία, σε μια θα­λάσ­σια ανε­μώ­νη, ακό­μα σε κά­ποιον πε­τρω­μέ­νο αμ­φο­ρέα, και αν εί­μασ­τε τυ­χε­ροί μπο­ρεί να κο­λυμ­πή­σου­με με την συν­τρο­φιά μι­ας χε­λώ­νας kareta-kareta.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: Ηπιοι αγροτικοί δρό­μοι (τσι­μέν­το ή χώ­μα) χω­ρίς κί­νη­ση δη­μι­ουρ­γούν ένα πυκ­νό δίκ­τυο για τις βόλ­τες μας. Ανά­με­σα από ελαι­ό­δεν­τρα και ξε­ρο­λι­θι­ές χαι­ρό­μασ­τε το τρα­γού­δι του τζί­τζι­κα και την ηρε­μία του το­πίου.

 • Δραστηριότητες στον κοντινό Ιππικό Όμιλο

Για εσάς που με λιγότερη ή περισσότερη εμπειρία στην ιππασία, αναζητάτε περισσότερους τρόπους για να έρθετε σε επαφή με τη φύση και να νοιώσετε ίσως λίγο πιο ελεύθεροι, λίγο πιο πρωτόγονοι…
Καβάλα στο άλογο, με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, ξεκινήστε την περιήγησή σας στη Μάνη. Κάντε ιππασία σε δρόμους και σοκάκια που διαβαίνουν βουνά, φαράγγια, ποτάμια ή παραλίες και θα σας χαρίσουν μοναδικές συγκινήσεις. Τοπία με έντονες αντιθέσεις, ξεχωριστή γεωμορφολογία, οικοσυστήματα ιδιαιτέρου κάλλους που ομορφαίνουν τη διαδρομή σας και σας αφήνουν να απογειωθείτε…Μια καταπληκτική ευκαιρία για μια ολόκληρη οικογένεια ή για μια παρέα φίλων σε όμορφες χαλαρές βόλτες πάντα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών. Τα άλογα θα είναι ιδιαίτερα φιλικά και συνεργάσιμα μαζί σας από την πρώτη στιγμή και η συμμετοχή σας στην προετοιμασία τους θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε μαζί τους. Θα προχωρήσετε σε ασκήσεις , θα μάθετε βηματισμό, θα αποκτήσετε τον έλεγχο των χαλιναριών, και θα εκπαιδευτείτε σχετικά με τον τρόπο που θα δέχεται το άλογό σας εντολές από εσάς.

 • Εξορμήσεις Θαλάσσιου καγιάκ –  Εκδρομές με ταχύπλοο σκάφος –  Κέντρο θαλάσσιων δραστηριοτήτων στο Λιμένι.